27.07.-04.08.2019

 Vidin

Klisurski Manastir • Vidin

Antimovo • Negovanovci • Košava

Peštera Veneca

Čiprovci • Lipen

Čiprovci - crafts & dancing

Sofia - City

Momin Prohod

Sofia - Museum

Svoge